"Vad många av oss behöver mest av allt, är någon som får oss att göra vad vi kan" Ralph Waldo Emerson

Proffs hjälper dig, exempelvis med...

✧✧

Prisvärda och kvalificerade konsulttjänster! Kombinera gärna eller kom med egna förfrågningar. Samma leverantör ger lägre projektkostnader!

Riskanalyser för användning av maskiner/maskinlinjer

Produktionstekniska utredningar/metod-förbättringar

CE utredningar och applicering av & direktiv/standarder

Bruksanvisningar med säkerhetsinstruktioner

Genomgång av befintliga bruksanvisningar/mark-nadsföringsmaterial

Skapa överskådliga och arbetsbesparande arbetsprocesser

Produktbroschyrer och annat marknads-föringsmaterial

Audit/besiktning av befinligt CE-märkta maskiner/linjer

Presentationer och utbildningsmaterial

Foto- och eller videouppdrag inkl.
on-line streaming

Framtagning av mobilanpassade appar/webbplatser

Utbildningar/seminarier i bruksanvisningar och riskanalyser

Projektledning/outsourcing och/eller avtal om årlig återkommande genomgångar

medlem i:

Mölledalsgatan 157

212 40 Malmö

Telefon: 0761-77 55 83

VÅR MENY